instalacija, program zajedničkog čitanja, performans, u okviru izložbe “Marginalije zajedničkog,” 2022, Sekretarijat za kulturu, Podgorica)

izjava o radu i najava za izložbu:

Adrian Lister je rođen 2013 kao prevod mog imena, sa ‘naših’ jezika na engleski (i svaki drugi strani jezik) koristeći Google Translator. 2012 odlazim u Belgiju i ova greška u prevodu postaje metafora za prilagođavanje novom okruženju i načinu života. Pitanje „Ko je Adrian Lister?“ počinjem da obrađujem prvo kroz master tezu, a onda i kroz govorne performanse i umjetničke publikacije. Pronalazila sam tragove i znakove o prisustvu Adriana Listera u knjigama, u radovima i mišljenjima bliskih prijatelja, umjetnika i istraživača, ali i na ulici, u prodavnicama, u stvarima koji mi drugi daruju…
Nisam htjela da koristim umjetničke metode otjelotvorenja, već da Adrian Lister ostane pitanje, diskurs o konstrukciji identiteta, uslovima za umjetničko djelovanje i proizvodnji realnosti.

„Ko je Adrian Lister?“ je do sada prezentovan u tri prilike, sa drugačijim
podnaslovima: „Fear and fantasy as conditions for artistic activity“ u Rodčenkovom
„Radničkom klubu,” postavljenom u Umjetničkom muzeju Lihtenštajna (2015),
„Умjетник Работник Рoботник“ u kuhinji umjetničkog udruženja Bains Connective u
Briselu (2015) i „I know I rock but I am not made of stone“ u umjetničkoj rezidenciji
Ministarstva kulture Luksemburga (2017).

Pored nekih drugih manjih pojavljivanja i saradnji, 2020. Adrian Lister postaje novi entitet, ovog puta kroz birokratsku proceduru. Naime, ja dobijam radnu dozvolu za samozaposlenje u Belgiji, gdje su profilisali sve što sam opisala da radim kao ‘kunstenaar, consultancy tentoonstellingen’ (u prevodu: ‘umjetnik, konsultant za pravljenje izložbi’). Kako sam mislila da se suočavam sa novim prevodom, otvaram firmu pod nazivom Adrian Lister. To je ujedno i poslednja pojava Adriana. Kako ne dobijam boravišnu dozvolu, zatvaram firmu i vraćam se u Crnu Goru.

Za ovu izložbu, pitam se o Adrianu po prvi put na svom jeziku i u Crnoj Gori. U prostoru izložbe je postavljena instalacija koja priziva prošla pitanja o Adrianu Listeru a vrijeme trajanja izložbe koristim kao priliku da tražim ko je sada Adrian Lister. Kako su pojavljivanja uvijek odgovor na kontekst gdje smo Adrian i ja pozvani, za „Marginalije zajedničkog,“ svake subote od 11h, organizujemo zajednička čitanja. Pri završetku izložbe pod nazivom „Od danas do sjutra,“ podijelićemo sa publikom trenutna zapažanja i saznanja.